Oznam

V súčasnej dobe máme 4 voľné miesta pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí ešte nedovŕšili dôchodkový vek.

Kontakt: 051/74 82 691, 0911 22 42 47 v čase od 7.00 do 15.30 hod.Úvod

Družstevné rozvojové centrum Prešov n.o.

zriadilo Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb v bývalom rekreačnom stredisku Železníc SR, kde od 11. 4. 2003 poskytuje komplexné sociálne služby s celoročným pobytom pre mobilných dospelých občanov s duševným a s pridruženým telesným postihom.

Zariadenie je umiestnené na území chránenej krajinnej oblasti v extraviláne obce Demjata, 20 km od Prešova smerom na Bardejov, v malom údolí na pokraji lesa, blízko hlavnej cesty.

Celková kapacita zariadenia je 50 lôžok v hlavnej dvojpodlažnej budove v dvojposteľových izbách s balkónom, predsieňou, sociálnym zariadením (WC, umývadlo, sprcha) a základným izbovým vybavením (posteľ, stolík, stolička, police).

Pri poskytovaní komplexnej sociálnej starostlivosti vrátane pracovnej terapie a socioterapie sa hlavný dôraz kladie na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu, osobnostného rozvoja a kultúrno-spoločenskej činnosti, zabezpečenie komplexnej sociálnej agendy a sociálnej práce s prijímateľmi sociálnej služby. Pre socioterapiu a pracovnú terapiu sú prijímatelia sociálnych služieb zaradení do jednotlivých skupín podľa druhu postihnutia, pričom sa používajú špecifické metódy a techniky podľa potreby.

K lepšej atmosfére v zariadení sa prispieva aj organizovaním rôznych športových súťaží, spoločenských akcií, kde sa naši prijímatelia sociálnych služieb podieľajú spoločnými alebo individuálnymi vystúpeniami v rámci nášho zariadenia alebo akcií organizovaných pre prijímateľov sociálnej služby ZpS a DSS.