Duchovná činnosť

V rámci duchovnej starostlivosti v našom zariadení využívame hagioterapiu, čo je sociálno- psychologická skupinová práca s biblickým textom. V rámci nej sa s PSS modlíme rôzne druhy ružencov: radostný ruženec, ruženec svetla, bolestný ruženec a slávnostný ruženec. V rámci duchovnej činnosti sme v spolupráci s farským úradom zabezpečili konanie sv. omší jeden-krát do mesiaca v našej kaplnke zasvätenej sv. Michalovi, priamo v domove sociálnych služieb.