• Kreatívne prostredie

 • Profesionálna starostlivosť

 • Pomoc a podpora

1

Starostlivosť

Náš profesionálny a plne kvalifikovaný tím je garanciou spokojnosti klienta.
2

Spoločenstvo

Náš profesionálny a plne kvalifikovaný tím je garanciou spokojnosti klienta.
3

Rozvoj

Pomáhame rozvíjať motorické, sociálne aj komunikačné zručnosti.

Vitajte na našej stránke

Prezrite si interiér a exterié nášho zariadenia.

Galéria

PONUKA PRE KLIENTOV

V našom zariadení ponúkame celodennú starostlivosť o našich klientov v pracovných dnňoch od 7:30 do 15:30 hod.

Stravovanie patrí k základom dobrej starostlivosti, preto v našom zariadení nemôže chýbať. Je zabezpečené dovozom zo stravovacej spoločnosti "U Šotíka".

 • Dramatoterapia - (pantomíma, sociodráma, psychodráma, rolové hry a pod.)
 • Muzikoterapia (receptívna a aktívna), arteterapia (projektívna, receptívna, produktívna)
 • Biblioterapia (receptívna, perceptívna, expresívna)
 • Brainstorming
 • Relaxačné cvičenia
 • Encountrové skupiny
 • Skupinové rozhovory

Tieto sú zamerané na odstraňovanie zlozvykov v oblastiach ako sú: životospráva, zmýšľanie, emocionálna a morálna oblasť, ďalej je to nácvik základných sociálnych zručností, rozvinutých sociálnych zručností, rozvoj komunikačných zručností, zručností rozhodovania sa, zručností spojených s riešením problému, zručností spojených s plánovaním, rozvoj kreativity, pamäti učenia a v neposlednom rade precvičovanie techník na získanie schopností, ktoré boli stratené či oslabené dôsledkom ochorenia

Vaši príbuzní, ktorí ešte sú v pracovnom pomere, môžu bezstarostní vykonávať svoje povolanie.

Máme vytvorené podmienky aj na oddych, sedačky, kreslá, postele a v lete pobyt v záhradnom altánku.

Podmienky prijatia

 • Pohovor klientom
 • Potvrdenie o odkázanosti fyzickej osoby na tretiu osobu
 • Vyplnenie žiadosti
 • Podpísanie zmluvy
 • Potvrdenie o úhrade
Stiahnite si žiadosť