Kontakty

Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o.

ZpS-DSS

Demjata 261
082 13 Tulčík
IČO: 361 678 19
DIČ: 2021636144

Štatutár: Ján Kaleja

Riaditeľka ZpS-DSS : Mgr. Miroslava Stašáková
e-mail: prevadzka@drcno.sk


Č. tel.: 051/74 82 690-2
fax: 051/74 82 691

Riaditeľ ZpS- DSS
prevadzka@drcno.sk
Mgr. Miroslava Stašáková č. t. 051/74 82 691 m: 0903 306 764
m: 0911 224 247
Vedúca stravovacieho úseku
socialny-usek@drcno.sk
Bc. Marcela Kollárčiková č. t. 051/74 82 691 m: 0915 872 953
Vedúca sociálneho úseku
socialny-usek@drcno.sk
Mgr. Zuzana Sepešiová č. t. 051/74 82 691 m: 0908 117 778
Vedúca opatrovateľského úseku
opatrovatelsky-usek@drcno.sk
Mgr. Marianna Čajková č. t. 051/74 82 692 m: 0907 276 210
m: 0911 382 366
Ekonómka a personalistka
ekonom@drcno.sk
Anna Vaňová č. t. 051/74 82 691 m: 0915 909 938