Kontakty

Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o.

ZpS-DSS

Demjata 261
082 13 Tulčík
IČO: 361 678 19
DIČ: 2021636144

Štatutár:
mobil: 0903 771 965
č. t.: 051/ 7482690 - 2
email: riaditel@drcno.sk

manažér ZpS-DSS Demjata
socialny-usek@drcno.sk
č. t. 051/ 74 82 691 m: 0908 117 778
vedúca stravovacieho a technického úseku
socialny-usek@drcno.sk
č. t.: 051/74 82 691 m: 0915 990 131
m: 0911 224 247
Vedúca sociálneho úseku
socialny-usek@drcno.sk
č. t. 051/74 82 691 m: 0908 117 778
Vedúca opatrovateľského úseku
opatrovatelsky-usek@drcno.sk
č. t. 051/74 82 692 m: 0907 276 210
m: 0911 382 366
Ekonómka a personalistka
ekonom@drcno.sk
č. t. 051/74 82 691 m: 0915 909 938