Novinky

 • Denný stacionár ZDENKA

  20.10.2014

  DS-Zdenka Zatiaľ poslednou novinkou nášho zariadenia je zriadenie Denného stacionára Zdenka v Haniske pri Prešove.

  V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Je to sociálna služba s denným pobytom, poskytovaná zdravotne postihnutým klientom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí ich nemôžu nechať bez dozoru, a nechcú ich umiestniť do domova sociálnych služieb.


 • Schodiskový - sedačkový výťah

  19.12.2011

  Novinkou v našom zariadení je zavedenie a montáž vonkajšieho a vnútorného schodiskového /sedačkového/ výťahu,

  ktorý patrí k špeciálnym zdvíhacím zariadeniam a jeho úlohou je uľahčiť život všetkým, ktorí majú problémy so zdolávaním schodov v dôsledku telesného postihnutia, choroby, vysokého veku či po úraze.

  Tieto výťahy sa montujú na existujúce schodisko a vytvárajú bezbariérové prostredie nielen v dome /v našom prípade v zariadení/, ale aj v exteriére.


 • Tkáčska dielňa

  19.12.2011

  Zaujímavou aktivitou v našom zariadení je tkáčska dielňa, kde prijímatelia sociálnej služby môžu v plnej miere využiť svoje schopnosti a zručnosti, s dosiahnutím pocitu užitočnosti.

  V rámci projektu NEFO nám bol schválený projekt na zhotovenie vstavaných skríň, poličiek a postelí na mieru, čím sa docielila zmena interiéru nášho zariadenia.

  Vodoliečba je doplnená masážnym lôžkom CERAGEM, ktoré prijímatelia sociálnej služby môžu využívať denne na zlepšenie svojho zdravotného stavu s dosiahnutím psychickej pohody.