Poradenstvo

Poskytujeme individuálne prijímateľom sociálnej služby v rámci sociálnej starostlivosti v právnej a sociálnoprávnej oblasti ako aj rodinným príslušníkom. Tieto služby poskytujeme akýmkoľvek záujemcom ak o ne požiadajú.