Pracovná terapia

Pracovná terapia je zameraná tak, aby prijímateľa sociálnej služby zaujala a mala svoj cieľ.

Všetko závisí od zdravotných schopností, možnosti a vôle každého prijímateľa sociálnej služby.

Okrem ručných prác sa obyvatelia zapájajú do úpravy okolia budovy, výsadby a ošetrovania kvetov, kosenie trávnika. Chovajú tiež vtáčiky rôzneho druhu.

Pracovná terapia je v zmysle zákona č. 448/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborných vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Zariadenie vytvára možnosti pre pracovnú terapiu prijímateľov. Pracovná terapia je zameraná tak, aby prijímateľa sociálnej služby zaujala a mala svoj cieľ. Všetko závisí od zdravotných schopností, možností a vôle každého prijímateľa sociálnej služby. Okrem ručných prác sa obyvatelia zapájajú do úpravy okolia budovy, výsadby a ošetrovania kvetov, kosenia trávnika, pestovania si zeleniny a ovocia na políčku. Chovajú tiež vtáčiky, na gazdovskom dvore chovajú kačky, húsky a prasiatka. Základná metóda práce s prijímateľom sociálnej služby je na základe vypracovaných týždenných a víkendových plánoch činnosti s cieľom nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja ich pracovných a osobných zručností.